Η δικηγόρος Μαρία Γαλιού στο STAR Κεντρικής Ελλάδας 14/02/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 16/11/17

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 27/11/18

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 16/11/17

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 03/05/18

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 05/02/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 07/06/18

Η Δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 08/01/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 28/03/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 25/01/18

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 25/01/18

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στον PRESSING 90.1 28/03/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στον ΣΚΑΊ 100,3 01/04/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 27/02/18

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 27/06/18

Το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών 20/09/18

>

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην TRT 07/01/19

Η δικηγόρος Μαρία Γαλλιού στην OPEN TV 11/12/18